Žádná moc
nesmí platit více
než zákony.

Cicero

Z Berouna