Žádná moc
nesmí platit více
než zákony.

Cicero

Jiří Besser pokračuje v jednáních o budoucnosti otáčivého hlediště

Ve středu 30. listopadu 2011 proběhlo další jednání Komise ministra kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově.

Pracovní skupina konzultovala zadání architektonické soutěže k otáčivému hledišti v Českém Krumlově a shodla se na formátu poroty této architektonické soutěže. Pracovní skupina se dále bude rovněž zabývat materiály specifikujícími veřejný zájem na divadelním životě v zámecké zahradě a na řešení revitalizace zámecké zahrady.

Další jednání pracovní skupiny se bude konat dne 4. ledna 2012 na Ministerstvu kultury.