Žádná moc
nesmí platit více
než zákony.

Cicero

Neexistuje žádná korupční kauza Besser

V minulých dnech média informovala o tom, že jsem se na jaře 2009 stal společníkem Comoros Group, LLC, jejímž účelem byl nákup bytu na Floridě v ceně zhruba 230 tisíc dolarů. Tato skutečnost je pravdivá, učinil jsem tak bez zištných úmyslů a nijak jsem se tímto krokem v tu chvíli ani pro budoucnost neobohatil. Mým pochybením je, že jsem svou účast v Comoros Group, LLC neuvedl v majetkovém přiznání dle příslušných ustanovení zákona o střetu zájmů. Za toto pochybení se omlouvám a jsem připraven nést důsledky, které z toho pro mě případně vyplynou z přestupkového řízení.

Důrazně však odmítám jakékoli spekulace a poznámky o tom, že mé jednání lze označit za korupční aféru. Nedopustil jsem se ničeho, co by se dalo označit nejen jako korupce, či napomáhání korupci, ale nedopustil jsem se ani ničeho nečestného. Znovu opakuji, že svým krokem jsem se nijak neobohatil a nikdy jsem příslušnou společnost nepoužil k žádným svým podnikatelským aktivitám. Jsem si vědom své odpovědnosti k pověsti vlády, jejímž jsem členem, i k dobrému jménu politického hnutí, které zastupuji. Na své funkci nijak nelpím a pokud kdokoli může doložit nepravdu v tomto mém prohlášení, jsem připraven na svoji funkci rezignovat ihned po předložení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, tedy nejpozději do konce tohoto roku. Z příslušné společnosti jsem v minulých dnech vystoupil. Oba moji bývalí společníci jsou přesto připraveni zástupcům veřejných médií doložit finančními doklady pravdivost mých tvrzení.

Za své pochybení se ještě jednou omlouvám. Zdůrazňuji ale, že nedovolím, aby dobré jméno mé rodiny i dobré jméno vlády bylo poškozováno účelovým tvrzením, že v tomto případě existuje jakákoli „korupční kauza Besser“.