Žádná moc
nesmí platit více
než zákony.

Cicero

Prohlášení ministra kultury Jiřího Bessera k otázce nepřesně vyplněného majetkového přiznání, které veřejným činitelům ukládá podat zákon o střetu zájmů

Dnes jsem byl osloven redaktory Aktuálně.cz ohledně mé účasti ve společnosti Comoros Group, LLC registrované ve Spojených státech amerických. Tato společnost vlastní ve státě Florida byt pořízený v první polovině roku 2009 za cca 230 tis. amerických dolarů.

V roce 2009, tedy v době, kdy jsem byl podle svého tehdejšího přesvědčení rozhodnutý o odchodu z veřejné sféry, mě oslovil dlouholetý přítel s žádostí o pomoc.  V době realitní krize ve Spojených státech chtěl využít možnost nákupu nemovitosti ve státě Florida k rekreačním účelům za co nejlepších podmínek. Byt byl financován hypotečním úvěrem a z formálních důvodů bylo nutné, aby společnost vlastnili minimálně tři podílníci. Společnost Comoros Group, LLC nikdy nevyvíjela a nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost a nevytvářela a nevytváří žádný zisk.

Spolu se dvěma dlouholetými přáteli, které znám od dětských let, jsem se tak stal spoluvlastníkem společnosti a při vyplňování majetkového přiznání dle zákona o střetu zájmů jsem tuto skutečnost opomněl uvést.

Musím přiznat, že to byla chyba. Jsem stále veden jako společník Comoros Group, LLC, což jsem si osobně ověřil při nedávné návštěvě USA, a to přesto, že jsem již dříve informoval společníky o mém úmyslu ze společnosti vystoupit. Po tomto zjištění jsem zadal svým právníkům, aby tento formální úkon vyřešili co nejdříve.

Nic to však nemění na faktu, že jsem opomněl tuto skutečnost uvést v oznámení o majetku dle zákona o střetu zájmů. Za toto pochybení se veřejnosti omlouvám. Oznámení o majetku samozřejmě doplním a jsem připraven nést odpovídající zákonné následky.